Rok 2016 jest wyjątkowy dla naszej firmy. Przeprowadzamy biuro i produkcję do nowej siedziby.

Od roku 2012 dynamicznie rozwijamy produkcję oraz wdrażanie nowych produktów. Zapewnienie miejsca, dającego szansę na dalszy rozwój było naszym priorytetem. Wkrótce możliwości produkcyjne naszej firmy osiągną kolejny, planowany przez nas, a oczekiwany przez naszych klientów poziom.